top of page
חצי משושה.png
LOGO_EcoMotion-12.png

מפת אתגרי התחבורה העירוניים

מפת אתגרי התחבורה העירוניים פותחה במטרה לחבר בין פתרונות טכנולוגיים קיימים לבין רשויות המתמודדות עם אתגרי תחבורה במרחב העירוני. המפה מאגדת חמישה אתגרי תחבורה ותתי-אתגרים רלוונטיים לתחבורה עירונית, וחברות סטארטאפ המציעות פתרונות לכל אתגר בנפרד. 

מטרתה של המפה היא ליצור גשר בין גופי המגזר הציבורי בישראל לבין הטכנולוגיה, ובכך לאפשר לקובעי המדיניות לשלב חדשנות טכנולוגית בבואם לפתור את אתגרי התחבורה העירוניים שעל סדר יומם.

אתגרי התחבורה העירוניים

ניהול תנועה

ניהול תנועה

שירותי לוגיסטיקה עירוניים

שירותי לוגיסטיקה עירוניים

תכנון תשתיות ואנרגיה

תכנון תשתיות ואנרגיה

בטיחות בדרכים ומניעת תאונות

בטיחות בדרכים ומניעת תאונות

חלופות לשימוש ברכב פרטי

חלופות לשימוש ברכב פרטי

הצטרפו אלינו לקהילת הטמעה

facebook (1).png
bottom of page