top of page
ניהול תנועה

ניהול תנועה

תכנון תשתיות ואנרגיה

תכנון תשתיות ואנרגיה

בטיחות בדרכים ומניעת תאונות

בטיחות בדרכים ומניעת תאונות

חלופות לשימוש ברכב פרטי

חלופות לשימוש ברכב פרטי

חצי משושה.png
LOGO_EcoMotion-12.png

שירותי לוגיסטיקה עירוניים

אתגרי תחבורה חכמה

שירותי לוגיסטיקה עירוניים

אחד מתפקידיה העיקריים של רשות מקומית היא לספק שירותים לוגיסטיים לתושביה. בין שירותים אלה נמנים פינוי פסולת, שינוע ציוד בתוך העיר, היסעים ועוד. לא יהיה מוגזם לציין כי המערך הלוגיסטי ברשות הוא אחד מעמודי התווך המרכזיים בתפקוד רשויות מקומיות, ובזכותו, בין היתר, מתקיים הקשר הישיר בין הרשות לתושב.

היעדר מענה לוגיסטי מספק עלול לפגוע קשות בתפקודה של העיר בתברואה, בכלכלת העיר ובסביבה. כמו כן, בלייה של משאבים לוגיסטיים עירוניים כגון רכבים וציוד עלולה גם היא לפגוע בשירות הניתן לתושב.

שירותים לוגיסטיים, בדומה למרבית השירותים הניתנים על ידי רשות מקומית, ממומנים ברובם על ידי התושבים ולכן ייעול ואופטימיזציה של המערך הלוגיסטי בתוך הרשויות יביא לשימוש מושכל יותר בכספי ציבור.

להמשך קריאה

קטגוריה

Anyroutes
Cloud-wise
Clearly
REVOLTZ LTD
Autofleet
Jungo Connectivity Ltd
viisights
#dot:dot
BLITZ MOTORS
MakeMyDay
Pumba
PNY Delivered
Youkol Systems Ltd
PIXMOVING
Moovex
Cyber 2.0
Spinner-1s-200px.gif

הצטרפו אלינו לקהילת הטמעה

facebook (1).png
bottom of page