top of page
ניהול תנועה

ניהול תנועה

שירותי לוגיסטיקה עירוניים

שירותי לוגיסטיקה עירוניים

תכנון תשתיות ואנרגיה

תכנון תשתיות ואנרגיה

חלופות לשימוש ברכב פרטי

חלופות לשימוש ברכב פרטי

חצי משושה.png
LOGO_EcoMotion-12.png

בטיחות בדרכים ומניעת תאונות

אתגרי תחבורה חכמה

בטיחות בדרכים ומניעת תאונות

מאז ומתמיד בטיחות בדרכים הייתה אחת מהבעיות המורכבות עימן נדרשות המדינה והרשויות להתמודד בכל הנוגע לתחבורה. בשנת 2021 הייתה עלייה של כ-11% במספר תאונות הדרכים לעומת ממוצע השנים הקודמות, כאשר העבירה השכיחה ביותר הגורמת לתאונות קטלניות הינה אי מתן זכות קדימה להולכי הרגל.

כמו כן, מצב התשתיות בדרכים הינו גורם משפיע על מספר התאונות והבטיחות בדרכים. בחלק מן הרשויות המקומיות הכבישים והמדרכות אינם מותאמים לשימוש בטוח בדרך, וביחוד לאור הביקוש הרב לרכיבה על אופניים כאמצעי תחבורה ולכניסה של כלי התחבורה הזעירה (מיקרו-מוביליטי). שימוש מורחב בכלים אלה, על אף יעילותם הרבה וזמינותם, מייצר סוגים חדשים של שימוש בדרך, המאתגר את שיטות האכיפה המסורתיות ומגדיל את הפוטנציאל לתאונות הדרכים בהיעדר מדיניות שימוש מוסדרת.

להמשך קריאה

קטגוריה

Eye-Net
Jungo Connectivity Ltd
volvero
Exelerate Smart Traffic Ltd
Youkol Systems Ltd
ACiiST Smart City Networks
IPgallery
REVOLTZ LTD
Cloud-wise
NoTraffic
viisights
Actasys
SAFERSKY
VComm Smart Transportation LTD.
Pumba
Cyber 2.0
Spinner-1s-200px.gif

הצטרפו אלינו לקהילת הטמעה

facebook (1).png
bottom of page